Hauskor - Banakako esku hartzea

 
 • Irismen geografikoa: Tokikoa
 • Udalerri/eskualdea: Pasaia
 • Amaiera urtea: Garatzen
 • Adinberriren laguntzen onuraduna: Ez
 

Azalpen orokorra

Hauskor programak gizarte eta hezkuntza alorreko, eta psikologia eta gizarte alorreko zerbitzua eskaintzen du, adinekoen gizarte-hauskortasun egoeretan artatze-lana egiteko etxebizitzan edo ingurune komunitarioan.

Programaren ezaugarriak:

 

 • Etxea eta komunitatea lehenesten dira zaintza- eta arreta-gune gisa, eta adinekoak bere etxean bizitzen jarrai dezan ahalbidetzen da (askotan hori da adineko pertsonaren lehentasuna).
 • Adinekoek euren bizimodua inguruan garatzen jarraitzeko eta bizitza-proiektuan aurrera egiteko aukera izatea bermatzen duten estrategia eta politiken alde egiten da.
 • Ikuspegi komunitariotik, pertsonak bere ingurunearekin lotuta jarrai dezan lanketa bat egiten da, eta, aldi berean, sentsibilizazio-lan bat egiten da adinekoen gizarte-hauskortasunaren errealitateari buruz, inguruneko gizarte-sistema eta -eragileekin batera.
 • Prebentzioaren ikuspegia eskaini nahi da, mendekotasunaren aurreko egoeran arreta jarriz, eta, horrela, bizi-baldintzen eta bizi-kalitatearen eraginkortasun eta efikazia handiagoa lortuz.
 

Helburuak

Helburu orokorra:

 • Gizarte Hauskortasun egoeran dauden adinekoen bizi-kalitatea hobetzea, haien autonomia eta garapen pertsonala erraztuz, horrela beren bizi-proiektua lortu eta ingurunean baldintza egokietan mantendu ahal izateko.

Berariazko helburuak:

 • Gizarte-hauskortasuneko egoeran dagoen adineko pertsona artatzea, gizarte-laguntza eta hurbileko zaintza eskainiz, haren gizarte-premiak asetzeko, haren autonomia bultzatzeko, eta bizi-baldintzak eta -kalitatea hobetzeko.
 • Hauskortasun-egoeran dauden adinekoen gizarte- eta komunitate-sarea indartzea, bizitza sozialean eta komunitarioan parte hartzea sustatuz, pertsonek beren lurraldearekin lotura izan dezaten bultzatuz eta harremanak izan ditzaten lagunduz.
 • Gizarte hauskortasun egoerak antzemateko sare komunitarioa indartzea: komunitateko beste eragile batzuekin batera, hauskortasun-egoeran dauden pertsonak sentsibilizatzeko eta hautemateko lana egitea.

 

Xede taldea

 • Nagusiak

Jarduketaren ezaugarri nagusiak

Prebentzio-maila

Bigarren maila

 

Ekintza tipoa

 • Komunitateko bizikidetza eta lankidetza dinamikak sortzea
 • Bakardade egoerak prebenitzeko edo banakako moduan jorratzeko gaitasunen eta harremanen garapenerako jarduketak
 • Bakardadea konpentsatzeko, arintzeko edo murrizteko konpainia jarduketak
 

Proiektu mota

Bestelakoa

 

Ibilbide estrategia

Berrikuntza eta hedapena

 

Gomendioak

Berrikuntza eta zabaltzea

 • 9. Auzokoen sareak eta bizikidetza sareak dinamizatzeko eta indartzeko programak sustatzea.
 

Fitxa betetzearen data: 2024 / 07 / 02