Eguneko arreta-zerbitzua - Atarte

 
  • Irismen geografikoa: Tokikoa
  • Hasiera urtea: 2022
  • Amaiera urtea: Garatzen
  • Adinberriren laguntzen onuraduna: Ez
 

Azalpen orokorra

2022an, Arrasateko Udalak eguneko zerbitzu bat jarri zuen martxan, mendekotasun edo mendekotasun arineko arriskuan zeuden 65 urtetik gorako pertsonentzat. Atarte du izena.

Zerbitzuak eguneko arreta-zerbitzu pertsonalizatua eskaintzen du. Intentsitate baxuko laguntza-zerbitzua da, beren arreta-premia espezifikoei lotua, arriskuan edo mendekotasun-egoeran dauden adinekoen autonomiari eusten laguntzeko, pertsona hauek beren ohiko bizitza-ingurunean irauteko eta sozializatzeko, eta, hala badagokio, isolamendu-egoerak konpentsatzeko.

Zerbitzua Garibai kaleko 1. zenbakian ematen da, astelehenetik ostiralera, 10: 00etatik 13: 00etara.

 

Helburuak

  • Erabiltzaileen autonomiari eusten laguntzea, beren ohiko ingurunean egoten eta gizarteratzen lagunduz, eta, hala badagokio, isolamendu-egoerak konpentsatuz.
  • Beste pertsona batzuekin harremanak izaten laguntzea, batez ere bakarrik bizi direnekin edo lan egiten duten senideekin.
  • Erabiltzaileen bizi-kalitatea hobetzea, prebentzio-jarduerak eta jolas-jarduerak eginez, eta arreta pertsonalizatua emanez.

 

Xede taldea

  • Nagusiak

Jarduketaren ezaugarri nagusiak

Prebentzio-maila

Bigarren maila

 

Ekintza tipoa

  • Pertsonen bizi proiektuaren, trantsizioen eta etorkizunaren plangintza egiteko laguntza jarduerak
 

Proiektu mota

Bestelakoa

 

Ibilbide estrategia

Berrikuntza eta hedapena

 

Gomendioak

Berrikuntza eta zabaltzea

  • 3. Bazterketa, babesgabetasun eta mendekotasun arriskuan dauden pertsonei zuzendutako Gizarte Zerbitzuen zorroko zentro eta zerbitzuak indartzea, duten estaldurari eta zuzkidurari dagokienez, eta baliabide hauetako profesionalen prestakuntzari dagokionez ere, arreta berezia jarrita autonomia sustatzeko programei eta mendekotasun arriskua duten pertsonentzako eguneko arreta zerbitzuei, bai eta helduen gizarte eta hezkuntza esku hartze programari ere.
 

Fitxa betetzearen data: 2024 / 05 / 20