Dolu sozialeko taldea

 
 
  • Irismen geografikoa: Lurraldekoa
  • Amaiera urtea: Garatzen
  • Adinberriren laguntzen onuraduna: Ez
 

Azalpen orokorra

Doluan dauden pertsonek osatutako talde irekia, betiere dolua hildako paziente onkologikoarena bada. Helburua bakardadea saihestea da, sare sozial berriak sortzea, aisialdiko eta denbora libreko jarduerak sortzea, pertsonen arteko harreman berriak sor daitezen.

 

Helburuak

Bakardadea saihestea, sare sozial berriak sortzea, aisialdiko eta denbora libreko jarduerak sortzea.

 

Xede taldea

  • Nagusiak

Jarduketaren ezaugarri nagusiak

Prebentzio-maila

Hirugarren maila

 

Ekintza tipoa

  • Beste batzuk
 

Proiektu mota

Bestelakoa

 

Ibilbide estrategia

Berrikuntza eta hedapena

 

Gomendioak

Berrikuntza eta zabaltzea

  • 29. Bakardade egoera larrienak jorratzeko kasuen sektore arteko kudeaketa eredu bat diseinatu, aplikatu eta ebaluatzea, kasuak antzeman eta esku hartze komunitarioen bidez banakako bakardade egoerak murriztu ahal izateko, betiere kontuan hartuta pertsona bakoitzaren ezaugarriak eta lehentasunak.
 

Fitxa betetzearen data: 2024 / 07 / 01