Bakardade-egoeran dauden pertsonentzako arreta-zentroa

 
 • Irismen geografikoa: Tokikoa
 • Udalerri/eskualdea: Pasaia
 • Hasiera urtea: 2011
 • Amaiera urtea: Garatzen
 • Adinberriren laguntzen onuraduna: Ez
 

Azalpen orokorra

Zerbitzu hau pertsonen eskura egunean zehar joan daitezen jartzen da, eta intentsitate txikiko laguntza eskaintzen zaie, beren arreta-premia espezifikoei lotuta. Horrela, helburu nagusia da mendetasun-arriskuan edo -egoeran dauden adinekoei laguntzea haien autonomiari eusten  (I. gradua, MBBn 25 eta 39 arteko puntuazioa dutenak), ohiko bizi-ingurunean irauten eta gizarteratzen, eta, hala badagokio, isolamendu-egoerak konpentsatzea.

 

Helburuak

Pasaiako udalerrian kalteberatasun- eta hauskortasun-egoeran dauden eta/edo mendetasun arina duten 60 urtetik gorako pertsonei laguntzea, beren ohiko bizimoduarekin jarraitu ahal izan dezaten eta komunitatean modu aktiboan mantendu ahal izan daitezen, hala badagokio, isolamendu- eta bakardade-egoerak arinduz.
​​​​​​​
Berariazko helburuak:

 • Adinekoei esparru egokia eskaintzea harreman eta jarduera sozialak garatzeko.
 • Adinekoa bere testuinguru pertsonalean eta familiarrean integratuta mantentzea.
 • Pertsona bakoitzaren independentzia ahalik eta ondoen mantentzea edo berreskuratzea, bere gaitasunen arabera.
 • Gaitasun kognitiboen galera atzeratzea, estimulazio-teknikak erabiliz.
 • Taldeko kide izatearen sentimendua lantzea.
 • Sozializazioa bultzatzea, elkarrekiko komunikazioa landuta.
 • Bakardadearen eta isolamenduaren balizko ondorioak saihestea.
 • Depresio- eta antsietate-sintomak prebenitzen laguntzea.
 • Egunerokotasunarekin eta errealitatearekin duen erlazioan sakontzea.
 • Aisialdia modu positiboan sustatzea.
 • Jarduera fisikoaren eta osasunaren arteko harremana lantzea.
 • Arreta eta oroimena indartzea.
 • Komunikazioa areagotzea eta norberaren iritziaren adierazpena sustatzea.
 • Sorkuntza areagotzea, hainbat jardueraren bidez.
 • Tokiko jarduera komunitarioetan parte hartzea sustatzea.
 • Belaunaldien arteko harremanak sustatzea jardueren bidez.

 

Xede taldea

 • Nagusiak

Jarduketaren ezaugarri nagusiak

Prebentzio-maila

Bigarren maila

 

Ekintza tipoa

 • Bakardadea konpentsatzeko, arintzeko edo murrizteko konpainia jarduketak
 

Proiektu mota

Bestelakoa

 

Ibilbide estrategia

Berrikuntza eta hedapena

 

Gomendioak

Berrikuntza eta zabaltzea

 • 3. Bazterketa, babesgabetasun eta mendekotasun arriskuan dauden pertsonei zuzendutako Gizarte Zerbitzuen zorroko zentro eta zerbitzuak indartzea, duten estaldurari eta zuzkidurari dagokienez, eta baliabide hauetako profesionalen prestakuntzari dagokionez ere, arreta berezia jarrita autonomia sustatzeko programei eta mendekotasun arriskua duten pertsonentzako eguneko arreta zerbitzuei, bai eta helduen gizarte eta hezkuntza esku hartze programari ere.
 

Fitxa betetzearen data: 2024 / 07 / 02