75 urtetik gorako pertsonen azterketa

 
 
 • Irismen geografikoa: Tokikoa
 • Udalerri/eskualdea: Zumaia
 • Hasiera urtea: 2018
 • Amaiera urtea: 2019
 • Adinberriren laguntzen onuraduna: Ez
 

Azalpen orokorra

Egunean zehar eta intentsitate txikian adinekoei zuzenduko laguntza  zerbitzua da.

Dinamizatzaile baten bitartez, laguntza zehatza eskainiko da, adinekoen autonomia landu eta mendekotasun egoerak prebenitu, atzeratuz eta bakardade egoerei aurre eginez.

Nori zuzenduei:
​​​

 • 65 urtetik gorako adinekoak mendekotasun-arriskuan edo mendekotasun-egoeran daudenak dira (MBB 23 eta 24 puntu dutenak edo I. graduan 25etik 39ra bitarteko puntuazioa dutenak).
 • 65 urtetiko gorako pertsonak, mendekotasun-egoera aitortuta ez dutenak, baina hauskortasun-isolamendu sozial eta/edo bakardade-egoeran daudenak.
 • Zailtasun-egoerak bizi dituzten adineko pertsonak, hala nola ingurukoak galdu dituztenak dolu-prozesuan, depresioan edo autoestimu-maila baxuan daudenak.
 

Helburuak

Helburu nagusiak:

 • Adinekoen autonomia pertsonala bultzatzea, narriadura eta mendekotasun-egoerak atzeratuz eta etxean ahalik eta denbora gehien egotea ahalbidetuz.
 • Gizarte-laguntza gutxi duten eta/edo etxean bakarrik denbora luzez egoten diren adinekoen gizarte-harremanak eta komunikazioa erraztea, gizarte-isolamendua saihesteko.

Helburu espezifikoak:
​​​​​​​

 • Adineko pertsonei elkartzeko eta beste pertsona batzuekin eta udalerriko komunitate-jarduerekin harremanak izateko guneak ematea.
 • Pertsona bakoitzaren gaitasunak sustatzea, bizitza aktiborako jardueren garapena erraztuz.
 • Gaitasun kognitiboen galera atzeratzea, arretarako, memoriarako eta abarrerako teknikak erabiliz.
 • Jarduera fisikoa eta osasunaren zaintza indartzea.
 • Utzikeria eta bakardadea, depresio-sintomak eta antsietatea prebenitzea.
 • Parte hartzeko guneak sustatzea, komunikazioa, hausnarketa eta iritzien ekarpena landuz.
 • Egunerokoan gainbegiratzea eta laguntzea, espazio pertsonalizatuak eskainiz.
 • Jarduera komunitario jakin batzuetan inplikazioa bultzatzea.
 • Belaunaldien arteko topaketak sustatzea.
 • Aisialdia indartzea eta modu positiboan bizitzea.
 • Beste zerbitzu batzuen esku-hartzea eska dezaketen premia-egoerak detektatzea.
 • Ahal den neurrian, pertsona hori ahalik eta denbora gehien etxean egon dadin ahalbidetzea, bizi-kalitatea bermatuz

 

 

Xede taldea

 • Nagusiak

Jarduketaren ezaugarri nagusiak

Prebentzio-maila

Lehen maila

 

Ekintza tipoa

 • Komunikazioa, sentsibilizazioa edo mobilizazioa
 

Proiektu mota

Bestelakoa

 

Ibilbide estrategia

Ezagutza eta ebaluzioa

 

Gomendioak

Ebaluazioa eta ezagutza

 • 1. Bakardadeen aurrean dauden kolektibo espezifikoen ikerketak egitea (LGTBI kolektiboa, familia zaintzaileak, migratzaileak, zaurgarritasun egoeran dauden adin oso handiko bikoteak, emakumeakgizonak, etab.)
 

Fitxa betetzearen data: 2024 / 05 / 10