Behatokia

SIA Adinberri

Gipuzkoako 55 urte eta gehiagoko pertsonen artean bakardadearen prebalentziari buruzko datuak.

SIA Adinberri

Gipuzkoako 55 urteko eta gehiagoko pertsonen ezaugarri soziodemografikoei buruzko datuak, aipatutako bakardade-egoeraren arabera.

Bakardadea LGB adinekoengan
Repositorio de Conocimiento
Bakardadea LGB adinekoengan
SIA Adinberri

Azken urteotan, lesbiana, gay eta bisexual (LGB) bezalako gutxiengo sexualetako adineko pertsonen
bakardade-ibilbideei buruzko ezagutzaren hutsunea betetzen saiatzen da ikerketa.

SIA Adinberri

Gipuzkoako 55 urteko eta gehiagoko pertsonen osasun-egoerari buruzko datuak, aipatutako bakardade-egoeraren arabera.

SIA Adinberri

Gipuzkoako 55 urteko eta gehiagoko pertsonen bizikidetza-moduei buruzko datuak, aipatutako bakardade-egoeraren arabera.

SIA Adinberri

Gipuzkoako 55 urteko eta gehiagoko pertsonen etxebizitzari, irisgarritasunari eta inguruneari buruzko datuak, aipatutako bakardade-egoeraren arabera.

SIA Adinberri

55 urteko eta gehiagoko pertsonen gizarte-babesari eta gizarteratze-mailari buruzko datuak, aitortutako bakardade-egoeraren arabera.

SIA Adinberri

Gipuzkoako 55 urteko eta gehiagoko pertsonen ongizate-sentimenduari eta bizitzarekiko gogobetetzeari buruzko datuak, aitortutako bakardade-egoeraren arabera.

Jardueretan parte hartzeari eta IKTen erabilerari buruzko datuak 55 urteko eta gehiagoko pertsonen artean, aipatutako bakardade-egoeraren arabera.